Promotion

ฉากม่านคริสตัลผสมไฟห้อย ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร สวนด้านล่าง โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น พื้นเปลี่ยนสีได้ พรมขาว 2 ผืน สแตนดอกไม้ 1 คู่ ราคา 35,000 บาท

ฉากม่านคริสตัลผสมไฟห้อย
ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตรสวนด้านล่าง
โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น
พื้นเปลี่ยนสีได้
พรมขาว 2 ผืน
สแตนดอกไม้ 1 คู่
ราคา 35,000 บาท

ฉากถ่ายภาพ ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร สแตนดอกไม้ 1 คู่ พร้อมสวนด้านล่าง พรมขาว 2 ผืน โลโก้ ฉลุ 1 ชิ้น ราคา 35,000 บาท

ฉากถ่ายภาพ ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร
สแตนดอกไม้ 1 คู่ พร้อมสวนด้านล่าง
พรมขาว 2 ผืน
โลโก้ ฉลุ 1 ชิ้น
ราคา 35,000 บาท

ฉาก ขนาด 4.80x2.40 ราคา 25,000 บาท โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น พรมขาว 2 ผืน

ฉาก ขนาด 4.80×2.40
ราคา 25,000 บาท
โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น
พรมขาว 2 ผืน

ฉาก ขนาด กว้าง6 เมตร สูง 3 เมตร โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น พรมขาว 2 ผืน ราคา 35,000 บาท

ฉาก ขนาด กว้าง6 เมตร สูง 3 เมตร
โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น
พรมขาว 2 ผืน
ราคา 35,000 บาท

ฉากถ่ายภาพ ขนาด กว้าง 6xสูง3 เมตร พรมขาว 2 ผืน โลโก้ตัดฉลุโฟม 1 ชิ้น สวนด้านล่างพร้อมวางเทียนLEDประดับ ราคา 35,000 บาท

ฉากถ่ายภาพ ขนาด กว้าง 6xสูง3 เมตร

พรมขาว 2 ผืน
โลโก้ตัดฉลุโฟม 1 ชิ้น
สวนด้านล่างพร้อมวางเทียนLEDประดับ

ราคา 35,000 บาท

ชุดขันหมากไทย ดอกไม้สด 1 ชุด 10 พาน พานขันหมาก 1 พาน พานแหวน 1 พาน พานสินสอด 2 พาน พานธูปเทียนแพ 1 พาน พานรับเชิญสินสอด 1 พาน พานต้นอ้อย 1 พาน พานต้นกล้วย1 พาน พานขนมมงคล 1 พาน พานผลไม้ 1 พาน ดอกไม้โปรยสินสอด ผ้าหอสินสอด 1 ผืน สายกันขันหมาก 10 เส้น ราคาชุดละ 25,000 บาท(สีดอกไม้เปลี่ยนได้)

ชุดขันหมากไทย ดอกไม้สด 1 ชุด 10 พาน
พานขันหมาก 1 พาน
พานแหวน 1 พาน
พานสินสอด 2 พาน
พานธูปเทียนแพ 1 พาน
พานรับเชิญสินสอด 1 พาน
พานต้นอ้อย 1 พาน
พานต้นกล้วย1 พาน
พานขนมมงคล 1 พาน
พานผลไม้ 1 พาน
ดอกไม้โปรยสินสอด
ผ้าหอสินสอด 1 ผืน
สายกันขันหมาก 10 เส้น

ราคาชุดละ 25,000 บาท(สีดอกไม้เปลี่ยนได้)

อุโมงเพดานดอกไม้ พร้อมสายคริสตัล ประดับสวนด้านล่าง 2 ฝั่ง (เลือกสีดอกไม้ได้) ขนาด ลึก6xสูง3xกว้าง3เมตร พรมขาวปูเต็มอุโมง(เลือกสีพรมได้) ราคา 45,000 บาท

อุโมงเพดานดอกไม้ พร้อมสายคริสตัล ประดับสวนด้านล่าง 2 ฝั่ง (เลือกสีดอกไม้ได้)
ขนาด ลึก6xสูง3xกว้าง3เมตร
พรมขาวปูเต็มอุโมง(เลือกสีพรมได้)

ราคา 45,000 บาท

ราคา 35,000 บาท ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น พรมขาว 2 ผืน สแตนสายคริสตัล จัดดอกไม้ 1 คู่ เทียนLEDวางพื้นด้านล่าง

ราคา 35,000 บาท
ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร
โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น
พรมขาว 2 ผืน
สแตนสายคริสตัล จัดดอกไม้ 1 คู่
เทียนLEDวางพื้นด้านล่าง

ฉากไม้ทาสี พร้อมตกแต่งดอกไม้ สีตามธีมงานเลือกได้ ขนาดฉาก 6x3 เมตร พรมขาว 1 ผืน โลโก้ 1 ชิ้น แบบปริ้น ราคา 35,000 บาท พร้อมติดตั้ง

ฉากไม้ทาสี พร้อมตกแต่งดอกไม้ สีตามธีมงานเลือกได้
ขนาดฉาก 6×3 เมตร
พรมขาว 1 ผืน
โลโก้ 1 ชิ้น แบบปริ้น
ราคา 35,000 บาท
พร้อมติดตั้ง

อุโมงค์เพดานผ้า พร้อมแกลรี่บอค ขนาด 6x3x3 เมตร แกลรี่บอค 6 ชิ้น กอดอกไม้ บอควางดอกไม้ ไฟส่องรูป ไฟสปอตไล้กลมในอุโมง 6 ดวง ไฟสายเม็ด ราคา 50,000 บาท

อุโมงค์เพดานผ้า พร้อมแกลรี่บอค
ขนาด 6x3x3 เมตร
แกลรี่บอค 6 ชิ้น
กอดอกไม้
บอควางดอกไม้
ไฟส่องรูป
ไฟสปอตไล้กลมในอุโมง 6 ดวง
ไฟสายเม็ด
ราคา 50,000 บาท

ฉากลายหินอ่อนพร้อมดอกไม้ เสมือนจริงล้วน ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร กระถางดอกไม้ 1 คู่ พรมขาว 1 ผืน ดอกไม้เปลี่ยนสีได้ โลโก้แบบปริ้น 1 ชิ้น พร้อมติดตั้งรื้อถอน ราคา 35,000 บาท

ฉากลายหินอ่อนพร้อมดอกไม้ เสมือนจริงล้วน
ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร
กระถางดอกไม้ 1 คู่
พรมขาว 1 ผืน
ดอกไม้เปลี่ยนสีได้
โลโก้แบบปริ้น 1 ชิ้น
พร้อมติดตั้งรื้อถอน
ราคา 35,000 บาท

แกลรี่บอค ขนาด กว้าง 1.20 สูง 2.40 เมตร ส่งรุปมาให้ทีมงานทำ พร้อมติดตั้ง เปลี่ยนสีพื้นได้ กอดอกไม้ด้านหน้า เปลี่ยนสีได้ ราคา ชิ้นล่ะ 3,500 บาท พร้อมติดตั้ง

แกลรี่บอค ขนาด กว้าง 1.20 สูง 2.40 เมตร
ส่งรุปมาให้ทีมงานทำ พร้อมติดตั้ง
เปลี่ยนสีพื้นได้
กอดอกไม้ด้านหน้า เปลี่ยนสีได้
ราคา ชิ้นล่ะ 3,500 บาท พร้อมติดตั้ง

ฉากลายหินอ่อน ขนาด สูง 3x กว้าง 6 เมตร พร้อมดอกไม้ประดับตกแต่ง เปลี่ยนสีได้ พรมขาว 1 ผืน โลโก้ 1 ชิ้นแบบปริ้น ราคา 35,000

ฉากลายหินอ่อน
ขนาด สูง 3x กว้าง 6 เมตร
พร้อมดอกไม้ประดับตกแต่ง
เปลี่ยนสีได้
พรมขาว 1 ผืน
โลโก้ 1 ชิ้นแบบปริ้น
ราคา 35,000

อุโมงค์เพดานดอกไม้ ขนาด 6x3x3 เมตร สวนดอกไม้ 2 ฝั่ง พรมขาวด้านใน ไฟส่องด้านใน เลือกสีได้ ราคา 45,000 บาท

อุโมงค์เพดานดอกไม้ ขนาด 6x3x3 เมตร
สวนดอกไม้ 2 ฝั่ง
พรมขาวด้านใน
ไฟส่องด้านใน
เลือกสีได้
ราคา 45,000 บาท

แบ็คดอป ขนาด ก 4.80x ส 2.40 เมตร พร็อพตกแต่งด้านล่าง โลโก้ 1 ชิ้นแบบปริ้น พรมขาว 1 ผืน ดอกไม้เสมือนจริง ราคา 20,000 บาท

แบ็คดอป ขนาด ก 4.80x ส 2.40 เมตร
พร็อพตกแต่งด้านล่าง
โลโก้ 1 ชิ้นแบบปริ้น
พรมขาว 1 ผืน
ดอกไม้เสมือนจริง
ราคา 20,000 บาท

พานแก้วจัดดอกไม้ วางสินสอดต่างๆ และ วางแหวนหมั้น เลือกสีที่ต้องการได้ครับ คิดราคาตามจำนวนพาน พานละ 2,000 บาท ดอกไม้สด

พานแก้วจัดดอกไม้ วางสินสอดต่างๆ และ วางแหวนหมั้น เลือกสีที่ต้องการได้ครับ
คิดราคาตามจำนวนพาน พานละ 2,000 บาท ดอกไม้สด

แกลรี่บ็อค ขนาด 1.20x2.40 1 ชิ้น พร้อมรูป ราคา 3,500 บาท

แกลรี่บ็อค ขนาด 1.20×2.40
1 ชิ้น พร้อมรูป
ราคา 3,500 บาท

ราคา 55,000 บาท ขนาด 6x3 เมตร

ราคา 55,000 บาท
ขนาด 6×3 เมตร

IMG_4005

บริการให้เช่าเก้าอี้ ใช้สำหรับงานเช้า
งานเอ้าดอร์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานอีเว้นต่างๆๆ

IMG_4245

IMG_4274

บริการให้เช่าเก้าอี้ ตัวละ 150 บาท

10399832_10201040686574669_5739718361794923488_n

ซุ้มถ่ายภาพหน้างานตกแต่งดอกไม้  ขนาด ก 6 เมตร x ส 2.40 เมตร พร้อมโลโก้

พรมขาว1 ผืน ราคา 30,000 บาท

13164216_1177169852341408_6956084562355654808_n

ชุดตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน เปลี่ยนสีตามธีมงาน  ตกแต่งตามแบบ

ที่วางของชำร่วย 2 อัน กล่องใส่ซอง 2กล่อง แจกันดอกไม้ 2 แจกัน

ราคา 5,000 บาท

IMG_4616

ฉากคิ้วไม้เรียบ แจกันดอกไม้ตามแบบ 3 คู่

ปูพรมขาว 2 ผืน  โลโก้ฉลุโฟมทาสี 1 ชิ้น

ราคา 28,000 บาท

RAY_0206

เก้าอี้คริสตอลใส พร้อมเบาะ เช่าตัวละ  150 บาท

ใช้สำหรับ งานเช้า หรือ งานเลี้ยง ก็ได้ครับ

ไม่รวมค่าขนส่งคิดตามระยะทางครับ

12321189_1146207178771009_2171202293109795306_n

อุโมงค์ฟรุ้งฟริ้ง เพดานเงิน สามารถเปลี่ยนสีลูกบอลได้ และมี สีเพดานให้เลือกหลายสี

ขนาด 6x3x3 เมตร พร้อมตกแต่งดอกไม้สวนด้านล่าง พร้อมรูปแกลรี่ในอุโมงค์

พรมขาว 1 ผืน ไฟสปอตไล้ 6 ดวงด้านในอุโมง

ราคา 25,000 บาท

 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากถ่ายภาพ พื้นเรียบทาสีได้ตามธีมงาน ติดคิ้วไม้นูน โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น กระถางดอกไม้ 1 คู่ วางด้านข้าง ปูพรมขาว 1 ผืน ราคา 25,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากถ่ายภาพ พื้นเรียบทาสีได้ตามธีมงาน ติดคิ้วไม้นูน
โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น
กระถางดอกไม้ 1 คู่ วางด้านข้าง
ปูพรมขาว 1 ผืน
ราคา 25,000 บาท


 

Promotion 156

รายละเอียดโปรโมชั่น
แกลรี่โชว์ภาพหน้างาน กรอบรูปมีให้ ขนาด 20×30 นิ้ว
ชิ้นละ 3,500 บาท
กอดอกไม้ 1 กอ 500 บาท
สามารถมารถเลือกได้กี่ชิ้นตามความชอบ และ พื้นที่จัดงาน


รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากงานเช้า งานหมั้น สวมแหวน มีมิติ เรเยอร์ด้านในห้อย สายดอกไม้ กับเส้นคริสตอล ขนาด กว้าง 7.20 เมตร สูง 3 เมตร สามารถปรับขนาดได้ ตามพื้นจัดงาน ดอกไม้เสมือนจริงล้วน (เลือกสีได้ตามธีมงาน) โลโก้ ฉลุโฟม 1 ชิ้น พรมขนขาว 1 ผืน กระถางดอกไม้ 1 คู่วางด้านซ้ายขวา ราคา 65,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากงานเช้า งานหมั้น สวมแหวน มีมิติ เรเยอร์ด้านในห้อย สายดอกไม้ กับเส้นคริสตอล
ขนาด กว้าง 7.20 เมตร สูง 3 เมตร สามารถปรับขนาดได้ ตามพื้นจัดงาน
ดอกไม้เสมือนจริงล้วน (เลือกสีได้ตามธีมงาน)
โลโก้ ฉลุโฟม 1 ชิ้น
พรมขนขาว 1 ผืน
กระถางดอกไม้ 1 คู่วางด้านซ้ายขวา
ราคา 65,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


 

รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากบนเวที มีสีเงิน วิบวับ และ ทอง วิบวับ ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น ปริ้น ราคา 15,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากบนเวที มีสีเงิน วิบวับ และ ทอง วิบวับ
ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น ปริ้น
ราคา 15,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด กว้าง 4.80x2.40 เมตร ดอกไม้เสมือนจริงล้วน ใบไม้สด กระถางวางซ้ายขวา 1 คู่ ขนมิ้งปูหน้าซุ้ม 1 ผืน ป้ายคำพูด 10 อัน โลโก้ 1 ชิ้น ปริ้น ราคา 20,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด กว้าง 4.80×2.40 เมตร
ดอกไม้เสมือนจริงล้วน ใบไม้สด
กระถางวางซ้ายขวา 1 คู่
ขนมิ้งปูหน้าซุ้ม 1 ผืน
ป้ายคำพูด 10 อัน
โลโก้ 1 ชิ้น ปริ้น
ราคา 20,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น อุโมงค์เพดานฟรุ้งฟริ้ง ผ้าทอง ด้านในติดไฟสาย ห้อยด้วยบอลสีตามธีมงาน ไฟสปอตไล้ 6 ดวง ตกแต่งกอดอกไม้ด้านใน ปูพรมขาวด้านใน ราคา 25,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
อุโมงค์เพดานฟรุ้งฟริ้ง ผ้าทอง
ด้านในติดไฟสาย ห้อยด้วยบอลสีตามธีมงาน
ไฟสปอตไล้ 6 ดวง
ตกแต่งกอดอกไม้ด้านใน
ปูพรมขาวด้านใน
ราคา 25,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น อุโมงค์ผ้าขาว พร้อมตกแต่งด้านใน พรมขาว 1 ผืน โต๊ะขาว 4 ตัว ตกแต่งกรอบรูป วางกรอบรูป 4x6 5x7 ขนาด กว้าง 3 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร ไฟสปอตไล้ 4 ดวง สี วอมไวส์ ราคา 15,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
อุโมงค์ผ้าขาว พร้อมตกแต่งด้านใน
พรมขาว 1 ผืน
โต๊ะขาว 4 ตัว ตกแต่งกรอบรูป วางกรอบรูป 4×6 5×7
ขนาด กว้าง 3 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร
ไฟสปอตไล้ 4 ดวง สี วอมไวส์
ราคา 15,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพขนาด 4.80x2.40 เมตร ตกแต่งดอกไม้สด พื้นทำด้วยใบไม้สด ตามแบบ พรมขาว 1 ผืนปูด้านล่าง สแตนดอกไม้พร้อมตกแต่งด้านข้าง โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น ราคา 45,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพขนาด 4.80×2.40 เมตร ตกแต่งดอกไม้สด พื้นทำด้วยใบไม้สด ตามแบบ
พรมขาว 1 ผืนปูด้านล่าง
สแตนดอกไม้พร้อมตกแต่งด้านข้าง
โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น
ราคา 45,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด กว้าง 6 x สูง 3 เมตร สแตนดอกไม้ 3 คู่ โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น พรมขาวปูด้านล่าง 1 ผืน ดอกไม้เสมือนจริงล้วน ราคา 38,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด กว้าง 6 x สูง 3 เมตร
สแตนดอกไม้ 3 คู่
โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น
พรมขาวปูด้านล่าง 1 ผืน
ดอกไม้เสมือนจริงล้วน
ราคา 38,000 บาท


 

 รายละเอียดโปรโมชั่น อุโมงค์เพดานเงิน วิบวับ ผ้ากริชเตอเงิน ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ห้อยลูกบอลเงิน ติดไฟสายแสงขาว ปูพรมขาวด้านใน 2 ผืน กอดอกไม้ประดับ2 ฝั่ง ติดไฟสปอตไล้ 6 ดวงแสงขาว ราคา 25,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
อุโมงค์เพดานเงิน วิบวับ ผ้ากริชเตอเงิน ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 6 เมตร
ห้อยลูกบอลเงิน ติดไฟสายแสงขาว
ปูพรมขาวด้านใน 2 ผืน
กอดอกไม้ประดับ2 ฝั่ง
ติดไฟสปอตไล้ 6 ดวงแสงขาว
ราคา 25,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น อุโมงติดไฟ ผ้าขาว หรือ สามารถเปลี่ยนผ้าเป็นกริชเตอร์ได้ ( ไม่รวมซุ้มถ่ายภาพ กับ พรมขาว ต้องจ่ายเพิ่มครับถ้าตามภาพ ) ขนาด ยาว 6 เมตร สูง 2.40xกว้าง 3 เมตร ไฟปลอตไล้ 4 ดวง แสงขาว ราคา 8,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน ในกรุงเทพ

รายละเอียดโปรโมชั่น
อุโมงติดไฟ ผ้าขาว หรือ สามารถเปลี่ยนผ้าเป็นกริชเตอร์ได้
( ไม่รวมซุ้มถ่ายภาพ กับ พรมขาว ต้องจ่ายเพิ่มครับถ้าตามภาพ )
ขนาด ยาว 6 เมตร สูง 2.40xกว้าง 3 เมตร
ไฟปลอตไล้ 4 ดวง แสงขาว
ราคา 8,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน ในกรุงเทพ


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ใบไม้เขียวสด ผสมกับดอกไม้สด กับดอกไม้เสมือนจริงจัดเข้าด้วยกัน สามารถเปลี่ยนสีดอกไม้ได้ตามชอบครับ ขนาด 4.80x2.40 เมตร โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น สแตนดอกไม้ 1 คู่ ตกแต่งพร็อพตามแบบ ราคา 25,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ใบไม้เขียวสด ผสมกับดอกไม้สด
กับดอกไม้เสมือนจริงจัดเข้าด้วยกัน
สามารถเปลี่ยนสีดอกไม้ได้ตามชอบครับ
ขนาด 4.80×2.40 เมตร
โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น
สแตนดอกไม้ 1 คู่
ตกแต่งพร็อพตามแบบ
ราคา 25,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากดอกไม้ ถ่ายภาพหน้างาน ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3.20 เมตร โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น สแตนดอกไม้ 1 คู่ พรมขาวปูพื้นด้านล่าง 2 ผืน ต้นไม้ขาว 2 ต้นด้านล้าง ไฟสอปตไล้แสงวอมไว 2 ดวง ตกแต่งดอกไม้สดผสม เสมือนจริงตามแบบ ราคา 65,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากดอกไม้ ถ่ายภาพหน้างาน ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3.20 เมตร
โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น
สแตนดอกไม้ 1 คู่
พรมขาวปูพื้นด้านล่าง 2 ผืน
ต้นไม้ขาว 2 ต้นด้านล้าง
ไฟสอปตไล้แสงวอมไว 2 ดวง
ตกแต่งดอกไม้สดผสม เสมือนจริงตามแบบ
ราคา 65,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากงานพิธีเช้า ครบชุดพร้อมตั่งรดน้ำ ขนาด 4 เมตร สูง 2.40เมตร ดอกไม้ตกแต้งเสมือนจริงล้วน โลโก้ ตัดโฟม 1 ชิ้น พานรองน้ำ 1 คู่ สายมงคล แป้งเจิม หอยสังข์ พวงมาลัย 1 คู่ ราคา 23,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากงานพิธีเช้า ครบชุดพร้อมตั่งรดน้ำ ขนาด 4 เมตร สูง 2.40เมตร ดอกไม้ตกแต้งเสมือนจริงล้วน
โลโก้ ตัดโฟม 1 ชิ้น
พานรองน้ำ 1 คู่
สายมงคล แป้งเจิม หอยสังข์
พวงมาลัย 1 คู่
ราคา 23,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากขนาด ก 6 x ส 3 เมตร ตกแต่งดอกไม้ตามแบบ สีดอกไม้เปลี่ยนได้ ดอกไม้เสมือนจริงล้วน โลโก้ฉลุ โฟม 1 ชิ้น ไฟปลอตไล้ 2 ดวง ผ้ากริชเตอร์ เปลี่ยนสีได้ ราคา 35,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากขนาด ก 6 x ส 3 เมตร ตกแต่งดอกไม้ตามแบบ สีดอกไม้เปลี่ยนได้ ดอกไม้เสมือนจริงล้วน
โลโก้ฉลุ โฟม 1 ชิ้น
ไฟปลอตไล้ 2 ดวง
ผ้ากริชเตอร์ เปลี่ยนสีได้
ราคา 35,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


รายละเอียดโปรโมชั่น ชุดพานขันหมากเอก พานสินสอด พานเงิน ทองทอง พานเพชร พานขนมมงคล 9 อย่าง พานแหวน พานธูปเทียนแพ พานผลไม้ พานส่งตัว พานอ้อย พานกล้วย พานเชิญขันหมาก สายกั้นขันหมาก ช่อรับตัวเจ้าสาว ดอกไม้โปรยสินสอด อื่นๆๆ คิดตามจำนวนพานครับ มีทั้งพานทอง พานขาว เลือกได้ครับ พิธีแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน ต้องถามทางผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่ายว่าต้องการพิธีการแบบไหน รับสั่งทำมีราคาเดียวครับ เพียงบอกจำนวนพานที่จะใช้มา เราจะจัดทำให้ตามออเดอร์ ครับ เราจะจัดส่งให้คืนก่อนงานตามสถานที่จัดงานครับ สีเลือกได้ แบบเป็นงานไทยผสมผสาน เปลี่ยนสีได้

รายละเอียดโปรโมชั่น
ชุดพานขันหมากเอก พานสินสอด พานเงิน ทองทอง พานเพชร พานขนมมงคล 9 อย่าง พานแหวน
พานธูปเทียนแพ พานผลไม้ พานส่งตัว พานอ้อย พานกล้วย พานเชิญขันหมาก สายกั้นขันหมาก
ช่อรับตัวเจ้าสาว ดอกไม้โปรยสินสอด อื่นๆๆ คิดตามจำนวนพานครับ มีทั้งพานทอง พานขาว เลือกได้ครับ
พิธีแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน ต้องถามทางผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่ายว่าต้องการพิธีการแบบไหน
รับสั่งทำมีราคาเดียวครับ เพียงบอกจำนวนพานที่จะใช้มา เราจะจัดทำให้ตามออเดอร์ ครับ
เราจะจัดส่งให้คืนก่อนงานตามสถานที่จัดงานครับ
สีเลือกได้ แบบเป็นงานไทยผสมผสาน เปลี่ยนสีได้


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 4.80x2.40 เมตร เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ ตามธีมงาน สแตนดอกไม้ 1 คู่ ดอกไม้เสมือนจริงล้วน โลโก้ ฉลุโฟม 1 ชิ้น ราคา 35,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 4.80×2.40 เมตร เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ ตามธีมงาน
สแตนดอกไม้ 1 คู่
ดอกไม้เสมือนจริงล้วน
โลโก้ ฉลุโฟม 1 ชิ้น
ราคา 35,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากตกแต่งดอกไม้ ขนาด 4.80x2.40 เมตร เสมือนจริงล้วน พร็อพตกแต่งด้านล่าง โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ ตามธีมงาน พร้อมติดตั้งรื้อถอน ราคา 28,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากตกแต่งดอกไม้ ขนาด 4.80×2.40 เมตร เสมือนจริงล้วน
พร็อพตกแต่งด้านล่าง
โลโก้ฉลุโฟม 1 ชิ้น
เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ ตามธีมงาน
พร้อมติดตั้งรื้อถอน
ราคา 28,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น อุโมงค์เพดานเงิน ฟรุ้งฟริ้ง ติดไฟสายตลอดอุโมงค์ ตกแต่งดอกไม้สวยงาม ไฟสปอตไล้ 6 ดวง กรอบรูปจะห้อยหรือวางขาตั้งได้ครับ ห้อยลูกบอลเงินสวยงาม ราคา รวมติดตั้งรื้อถอน 25,000 บาท ในกรุงเทพฯ

รายละเอียดโปรโมชั่น
อุโมงค์เพดานเงิน ฟรุ้งฟริ้ง
ติดไฟสายตลอดอุโมงค์ ตกแต่งดอกไม้สวยงาม
ไฟสปอตไล้ 6 ดวง
กรอบรูปจะห้อยหรือวางขาตั้งได้ครับ
ห้อยลูกบอลเงินสวยงาม
ราคา รวมติดตั้งรื้อถอน 25,000 บาท ในกรุงเทพฯ


รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากดอกไม้เสมือนจริง งานหมั้นเช้า เปลี่ยนสีได้ ตามธีมงาน ขนาด กว้าง 4.80 x สูง 2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น ตัดโฟม พร้อมติดตั้งรื้อถอน ราคา 35,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากดอกไม้เสมือนจริง งานหมั้นเช้า เปลี่ยนสีได้ ตามธีมงาน
ขนาด กว้าง 4.80 x สูง 2.40 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น ตัดโฟม
พร้อมติดตั้งรื้อถอน
ราคา 35,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น อุโมงค์ฟรุงฟริ้งสีเงิน ราคา 25,000 บาท ขนาด กว้าง 3 x สูง 2.40 x กว้าง 9 เมตร ขาตั้งรูป 6 อัน พร้อมกรอบรูป 6 กรอบ ขนาด 20x30 นิ้ว ราคาพร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
อุโมงค์ฟรุงฟริ้งสีเงิน
ราคา 25,000 บาท
ขนาด กว้าง 3 x สูง 2.40 x กว้าง 9 เมตร
ขาตั้งรูป 6 อัน พร้อมกรอบรูป 6 กรอบ ขนาด 20×30 นิ้ว
ราคาพร้อมติดตั้งรื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน 75,000 บาท ขนาด 6x4 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน 75,000 บาท
ขนาด 6×4 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด กว้าง 4.80x สูง 2.40 เมตร โลโก้ปริ้น 1 ชิ้้น ดอกไม้เสมือนจริงทั้งหมด สีดอกไม้เปลียนได้ตามเราชอบ ใบไม้เป็นใบสด ราคาติดตั้งในกรุงเทพฯ ราคา 15,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน
ขนาด กว้าง 4.80x สูง 2.40 เมตร
โลโก้ปริ้น 1 ชิ้้น
ดอกไม้เสมือนจริงทั้งหมด สีดอกไม้เปลียนได้ตามเราชอบ ใบไม้เป็นใบสด
ราคาติดตั้งในกรุงเทพฯ
ราคา 15,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น แกลรี่ภาพ พร้อมตกแต่งพร็อพ กรอบรูป ดอกไม้ตามแบบ ขนาด 6x2.40 เมตร พร้อมติดตั้งรื้อถอน ราคา 20,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
แกลรี่ภาพ พร้อมตกแต่งพร็อพ กรอบรูป ดอกไม้ตามแบบ
ขนาด 6×2.40 เมตร
พร้อมติดตั้งรื้อถอน
ราคา 20,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น เวทีม่านไฟ ขนาด 7.20x3 เมตร สแตน 1 คู่ ราคา 15,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
เวทีม่านไฟ
ขนาด 7.20×3 เมตร
สแตน 1 คู่
ราคา 15,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน สีทองวิ้งๆๆๆ ขนาด 6 เมตร สูง 3 เมตร ได้รูปแบบตามภาพ ทั้งหมด ราคา พร้อมติดตั้งรื้อถอน 35,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน สีทองวิ้งๆๆๆ
ขนาด 6 เมตร สูง 3 เมตร
ได้รูปแบบตามภาพ ทั้งหมด
ราคา พร้อมติดตั้งรื้อถอน 35,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 4.80 x 2.50 เมตร โลโก้ปริ้น 1 ชิ้น สแตน 1 คู่ ป้ายคำพูด 10 อัน ราคา 27,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน
ขนาด 4.80 x 2.50 เมตร
โลโก้ปริ้น 1 ชิ้น
สแตน 1 คู่
ป้ายคำพูด 10 อัน
ราคา 27,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น อุโมงค์เงิน กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร ราคา 25,000 บาท กว้าง 3 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 4 เมตร ราคา 35,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
อุโมงค์เงิน
กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร
ราคา 25,000 บาท
กว้าง 3 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 4 เมตร
ราคา 35,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากงานหมั้นเช้า ขนาด 4.80x2.40 เมตร ดอกไม้สด ผสม เสมือนจริง รวมดอกไม้หน้าเวที โลโก้ 1 ชิ้น รวมติดตั้งรื้อถอน ราคา 25,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากงานหมั้นเช้า ขนาด 4.80×2.40 เมตร
ดอกไม้สด ผสม เสมือนจริง รวมดอกไม้หน้าเวที
โลโก้ 1 ชิ้น
รวมติดตั้งรื้อถอน
ราคา 25,000 บาท

 

 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 4.80x2.40 เมตร ดอกไม้เสมือนจริงล้วน ราคา 25,000 บาท รวมติดตั้งรื้อถอนครับ

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน
ขนาด 4.80×2.40 เมตร
ดอกไม้เสมือนจริงล้วน
ราคา 25,000 บาท
รวมติดตั้งรื้อถอนครับ


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน พื้นเป็นใบไม้ ด้านบนดอกไม้สด ผสม เสมือนจริง ขนาด 6 เมตร สูง 2.50 เมตร ราคา 35,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน
พื้นเป็นใบไม้ ด้านบนดอกไม้สด ผสม เสมือนจริง
ขนาด 6 เมตร สูง 2.50 เมตร
ราคา 35,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร ดอกไม้สด ผสม ดอกเสมือนจริง ราคา 60,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน
ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร
ดอกไม้สด ผสม ดอกเสมือนจริง
ราคา 60,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ดูภาพผลงานใน IG : seasonray IG: seasonraywedding ดูผลงานในเฟสบุ๊ค seasonray.ray tel: 089 456 0565 , 085 544 725 ติดต่อ SEASONRAY (คุณเรย์) ติดต่อทาง mail : seasonray@gmail.com

รายละเอียดโปรโมชั่น
ดูภาพผลงานใน IG : seasonray IG: seasonraywedding
ดูผลงานในเฟสบุ๊ค seasonray.ray
tel: 089 456 0565 , 085 544 725
ติดต่อ SEASONRAY (คุณเรย์) ติดต่อทาง
mail : seasonray@gmail.com


รายละเอียดโปรโมชั่น แต่งดอกไม้หน้ารถ ราคา 3,000 บาท เลือกสีดอกไม้ และ ผ้าได้ครับ

รายละเอียดโปรโมชั่น
แต่งดอกไม้หน้ารถ ราคา 3,000 บาท
เลือกสีดอกไม้ และ ผ้าได้ครับ


รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกไม้เสมือนจริงล้วน ขนาด 4.80 x 2.40 เลือกสีได้ ราคา 20,000 บาท พร้อมติดตั้งในกรุงเทพฯ

รายละเอียดโปรโมชั่น
ดอกไม้เสมือนจริงล้วน
ขนาด 4.80 x 2.40 เลือกสีได้
ราคา 20,000 บาท
พร้อมติดตั้งในกรุงเทพฯ


 

รายละเอียดโปรโมชั่น สายกั้นขันหมาก เส้นละ 350 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
สายกั้นขันหมาก เส้นละ 350 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น งานเช้า ฉากงานหมั้นดอกไม้สด ผสมเสมือนจริง ขนาด 7.20x2.40 โลโก้ 1 ชิ้น ตัดโฟมสีทอง ดอกไม้ด้านหน้าเวที ขอบเวที สแตน 6 สแตน ราคา 70,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
งานเช้า ฉากงานหมั้นดอกไม้สด ผสมเสมือนจริง
ขนาด 7.20×2.40 โลโก้ 1 ชิ้น
ตัดโฟมสีทอง
ดอกไม้ด้านหน้าเวที ขอบเวที
สแตน 6 สแตน ราคา 70,000 บาท


PROMOTION 99 รายละเอียดโปรโมชั่น มุมแกลรี่ โต๊ะขาว วางกรอบรูป ดอกไม้ด้านล่าง พร็อพตกแต่ง ดอกไม้แช่น้ำ แจกันแก้ว ขาตั้งรูป ราคา รวม 10,000 บาท

PROMOTION 99
รายละเอียดโปรโมชั่น
มุมแกลรี่ โต๊ะขาว วางกรอบรูป ดอกไม้ด้านล่าง พร็อพตกแต่ง
ดอกไม้แช่น้ำ แจกันแก้ว ขาตั้งรูป ราคา รวม 10,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพ ขนาด ส 2.40 x ก 7.20 เมตร ดอกไม้เหมือนจริง ผสม ดอกไม้สด โลโก้ 1 ชิ้น หญ้าเทียม ป้ายคำพูด 10 อัน ราคา 35,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพ ขนาด ส 2.40 x ก 7.20 เมตร
ดอกไม้เหมือนจริง ผสม ดอกไม้สด โลโก้ 1 ชิ้น หญ้าเทียม ป้ายคำพูด 10 อัน
ราคา 35,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ตกแต่งหญ้าตีนเป็ด จัดดอกไม้ด้านล่าง เปลี่ยนสีธีมงานให้เข้ากันได้ หรือ จะเอาโลโก้มาติดก็สวยไปอีกแบบ ราคา 7,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ตกแต่งหญ้าตีนเป็ด จัดดอกไม้ด้านล่าง เปลี่ยนสีธีมงานให้เข้ากันได้
หรือ จะเอาโลโก้มาติดก็สวยไปอีกแบบ ราคา 7,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


รายละเอียดโปรโมชั่น ราคาพิเศษ ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 4.80x2.40 เมตร พร้อมติดตั้งรื้อถอน โลโก้ 1 ชิ้น ดอกไม้เหมือนจริง ทั้งหมด ราคา 20,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น ราคาพิเศษ
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 4.80×2.40 เมตร
พร้อมติดตั้งรื้อถอน โลโก้ 1 ชิ้น ดอกไม้เหมือนจริง
ทั้งหมด ราคา 20,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพ หน้างานแต่งงาน ขนาดในภาพ ก 5.50 x ส 3.00 เมตร สีเปลี่ยนได้ครับ ผ้าเปลี่ยนสีได้ครับ ราคา 35,000 บาท ขนาด 4.80x2.40 เมตร ราคา 25,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพ หน้างานแต่งงาน
ขนาดในภาพ ก 5.50 x ส 3.00 เมตร
สีเปลี่ยนได้ครับ
ผ้าเปลี่ยนสีได้ครับ
ราคา 35,000 บาท
ขนาด 4.80×2.40 เมตร
ราคา 25,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น แกลรี่โชว์ภาพกน้างานแต่ง ขนาด ก 7.20x2.40 เมตร พร้อมพร็อพตกแต่งต่างๆ รวมทั้งหมด ราคา พร้อมติดตั้ง รื้อถอน 30,000 บาท ขนาด 6.00x2.40 เมตร ราคา 25,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
แกลรี่โชว์ภาพกน้างานแต่ง ขนาด ก 7.20×2.40 เมตร
พร้อมพร็อพตกแต่งต่างๆ รวมทั้งหมด ราคา พร้อมติดตั้ง รื้อถอน 30,000 บาท
ขนาด 6.00×2.40 เมตร ราคา 25,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น เวที ขนาด 7.20x2.80 ดอกไม้สด ใบไม้สด ราคา 35,000 บาท โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น

รายละเอียดโปรโมชั่น
เวที ขนาด 7.20×2.80 ดอกไม้สด ใบไม้สด
ราคา 35,000 บาท โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพ ขนาด 6x3 เมตร ดอกไม้จริงผสมเหมือนจริง โลโก้ตัดโฟมตามแบบธีมงาน พรมขาวปูหน้าซุ้ม กระถาง1 คู่ ใบไม้เขียวสด พร้อมติดตั้ง

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพ ขนาด 6×3 เมตร ดอกไม้จริงผสมเหมือนจริง
โลโก้ตัดโฟมตามแบบธีมงาน พรมขาวปูหน้าซุ้ม กระถาง1 คู่ ใบไม้เขียวสด พร้อมติดตั้ง


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพ ขนาด 7.20x ซ้ายขวา2.40xตรงกลาง3.00 ดอกไม้จริงผสมเหมือนจริง โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น พรมขาวหน้าซุ้ม สแตน 4 สแตน ราคา 60,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพ ขนาด 7.20x ซ้ายขวา2.40xตรงกลาง3.00 ดอกไม้จริงผสมเหมือนจริง
โลโก้ตัดโฟม 1 ชิ้น พรมขาวหน้าซุ้ม สแตน 4 สแตน ราคา 60,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างานแต่ง ขนาด 4.80x2.40 เมตร ดอกไม้เสมือนจริง ทั้งหมด ใบไม้เขียวสด โลโก้ 1 ชิ้น ปริ้น พร็อพตกแต่ง ราคา 15,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างานแต่ง ขนาด 4.80×2.40 เมตร ดอกไม้เสมือนจริง
ทั้งหมด ใบไม้เขียวสด โลโก้ 1 ชิ้น ปริ้น พร็อพตกแต่ง ราคา 15,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกไม้กระดาษ ขนาด 4.80x2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น พรมขนมิ้ง 1 ผืน ป้ายคำพูด 10 อัน เลือกสีได้ครับ ราคา 25,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ดอกไม้กระดาษ ขนาด 4.80×2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น
พรมขนมิ้ง 1 ผืน ป้ายคำพูด 10 อัน เลือกสีได้ครับ ราคา 25,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น โรงแรมสวีสโฮเทล รัชดา ซุ้มถ่ายภาพ ขนาด กว้าง7.20xสูง2.40 เลือกสีดอกไม้ได้ โลโก้ 1 ชิ้น พรมขนมิ้ง 1 ผืน ราคา 35,000-40,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
โรงแรมสวีสโฮเทล รัชดา ซุ้มถ่ายภาพ ขนาด กว้าง7.20xสูง2.40
เลือกสีดอกไม้ได้ โลโก้ 1 ชิ้น พรมขนมิ้ง 1 ผืน ราคา 35,000-40,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 4.80x2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น สแตน 1 คู่ ราคา 20,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน
ขนาด 4.80×2.40 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น
สแตน 1 คู่
ราคา 20,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 4.80x2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น สแตน 1 คู่ ราคา 20,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน
ขนาด 4.80×2.40 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น
สแตน 1 คู่
ราคา 20,000 บาท


รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างานแต่ง ขนาด 4.80x2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น ปริ้นสติกเกอร์ กระถางโรมันจัดดอกไม้ 1 คู่ ราคา 20,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างานแต่ง
ขนาด 4.80×2.40 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น ปริ้นสติกเกอร์
กระถางโรมันจัดดอกไม้ 1 คู่
ราคา 20,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น พานทองจัดดอกไม้ ใช้รองรับน้ำสังข์ 1 คู่ ดอกไม้สด เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ครับ ราคา 5,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
พานทองจัดดอกไม้ ใช้รองรับน้ำสังข์ 1 คู่
ดอกไม้สด เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ครับ
ราคา 5,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น พานทองจัดดอกไม้ ใช้รองรับน้ำสังข์ 1 คู่ ดอกไม้สด เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ครับ ราคา 5,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
พานทองจัดดอกไม้ ใช้รองรับน้ำสังข์ 1 คู่
ดอกไม้สด เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ครับ
ราคา 5,000 บาท
ชุดตั่งรดน้ำสีขาว ทอง
พร้อมชุดรดน้ำ หอยสังข์ แป้งเจิม สายงคล
ราคา 3,500 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างานแต่ง จัดดอกไม้สดตามแบบ พื้นหลังเป็นสติกเกอร์ไม่สะท้อนแสง ขนาด ก4.80 x ส 2x2.40 เมตร ราคา 25,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างานแต่ง
จัดดอกไม้สดตามแบบ พื้นหลังเป็นสติกเกอร์ไม่สะท้อนแสง
ขนาด ก4.80 x ส 2×2.40 เมตร
ราคา 25,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 5.00x2.80 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น กระถางโรมัน 1 คู่ ปูพรมขาวหน้าซุ้ม ราคา 50,000 บาท ดอกไม้สด ราคา 40,000 บาท ดอกไม้จริงผสมเหมือนจริง

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน
ขนาด 5.00×2.80 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น
กระถางโรมัน 1 คู่
ปูพรมขาวหน้าซุ้ม
ราคา 50,000 บาท ดอกไม้สด
ราคา 40,000 บาท ดอกไม้จริงผสมเหมือนจริง


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพงานแต่งงาน ขนาด ก 4.80x ส 2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น ขนมิ้ง 1 ผืน เปลี่ยนสีได้ ราคาพร้อมติดตั้ง พร็อพตกแต่งมีให้ ติดต่อสอบถามได้ครับ ราคา 27,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพงานแต่งงาน ขนาด ก 4.80x ส 2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น
ขนมิ้ง 1 ผืน เปลี่ยนสีได้ ราคาพร้อมติดตั้ง พร็อพตกแต่งมีให้ ติดต่อสอบถามได้ครับ ราคา 27,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ฉากงานเช้า วางบนเวที ฉากงานหมั้น ฉากงานแต่ง เช่า ขนาด 4.80x2.40 โลโก้ 1 ชิ้น เส้นดอกไม้หน้าเวที 2 เมตร ราคา 12,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฉากงานเช้า วางบนเวที ฉากงานหมั้น ฉากงานแต่ง
เช่า ขนาด 4.80×2.40 โลโก้ 1 ชิ้น เส้นดอกไม้หน้าเวที 2 เมตร ราคา 12,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ดอกไม้กระดาษ ขนาด ก 4.80xส 2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น พรมขนมิ้ง 1 ผืน ป้ายคำพูดถ่ายเล่น 10 อัน เลือกสีได้ พร้อมติดตั้งรื้อถอน ราคา 28,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ดอกไม้กระดาษ ขนาด ก 4.80xส 2.40 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น พรมขนมิ้ง 1 ผืน ป้ายคำพูดถ่ายเล่น 10 อัน เลือกสีได้ พร้อมติดตั้งรื้อถอน ราคา 28,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 6x3.00 เมตร ราคา 50,000 บาท มี 2 มิติ 2 ฉากซ้อนกัน จุดหน้ามีซุ้มดอกไม้ตามแบบ ด้านหลัง มีแผงใบไม้ด้านหลัง ดอกไม้สด เลือกสีดอกไม้ได้ รวมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน
ขนาด 6×3.00 เมตร
ราคา 50,000 บาท มี 2 มิติ 2 ฉากซ้อนกัน จุดหน้ามีซุ้มดอกไม้ตามแบบ ด้านหลัง มีแผงใบไม้ด้านหลัง
ดอกไม้สด เลือกสีดอกไม้ได้
รวมติดตั้งรื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 7.20x2.40 เมตร ราคา 60,000 บาท ดอกไม้สด เลือกสีได้ ดอกไม้ตามฤดูกาล พร้อมติดตั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ขนาด 7.20×2.40 เมตร
ราคา 60,000 บาท
ดอกไม้สด เลือกสีได้ ดอกไม้ตามฤดูกาล
พร้อมติดตั้งรื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพ หน้างานแต่ง ปูดอกไม้ด้วยดอกคัตเตอร์สีขาว ผสมดอกยิปโซ แสนสวย ขนาด ก 6.00 x ส 3.00 เมตร เลือกสีดอกไม้ได้ตามฤดูกาล ราคา 70,000 บาท ราคาพร้อมติดตั้งรื้อถอน (ในกรุงเทพฯและปริมณทล) ติดต่อ สอบถามได้ที่ เรย์ 089 4560565

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพ หน้างานแต่ง ปูดอกไม้ด้วยดอกคัตเตอร์สีขาว ผสมดอกยิปโซ แสนสวย
ขนาด ก 6.00 x ส 3.00 เมตร
เลือกสีดอกไม้ได้ตามฤดูกาล
ราคา 70,000 บาท
ราคาพร้อมติดตั้งรื้อถอน (ในกรุงเทพฯและปริมณทล)
ติดต่อ สอบถามได้ที่ เรย์ 089 4560565


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างานแต่งงาน ปูดอกไม้เต็มแผง ขนาด 4.80x3.00 เมตร เปลี่ยนสีได้ ราคา 55,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน (ราคาในกรุงเทพฯและปริมณทล)

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างานแต่งงาน ปูดอกไม้เต็มแผง
ขนาด 4.80×3.00 เมตร
เปลี่ยนสีได้
ราคา 55,000 บาท พร้อมติดตั้งรื้อถอน (ราคาในกรุงเทพฯและปริมณทล)


 รายละเอียดโปรโมชั่น ขนาด ก 4.80 x ส 2.40 เมตร เปลี่ยนสีได้ โลโก้ 1 ชิ้น สแตน 1 คู่ ราคา 25,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
ขนาด ก 4.80 x ส 2.40 เมตร เปลี่ยนสีได้ โลโก้ 1 ชิ้น สแตน 1 คู่ ราคา 25,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ขนาด 3.60x2.40 เมตร 20,000 บาท ราคา 4.80x2.40 เมตร 25,000 บาท รวมติดตั้ง รื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ขนาด 3.60×2.40 เมตร 20,000 บาท ราคา 4.80×2.40 เมตร 25,000 บาท รวมติดตั้ง รื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น โชว์ภาพหน้างาน 4.80x2.40 เมตร ราคา 12,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
โชว์ภาพหน้างาน 4.80×2.40 เมตร ราคา 12,000 บาท


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา 25,000 บาท ขนาด 6.00 x 2.40 เมตร

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา 25,000 บาท ขนาด 6.00 x 2.40 เมตร


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา 25,000 บาท ดอกไม้สด

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา 25,000 บาท ดอกไม้สด


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคาซุ้มถ่ายภาพตามแบบ 40,000 บาท 7.20 x 2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาซุ้มถ่ายภาพตามแบบ 40,000 บาท 7.20 x 2.40 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา ซุ้มถ่ายภาพ 45,000 บาท 6.00 x 2.40 เมตร ดอกไม้สด

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา ซุ้มถ่ายภาพ 45,000 บาท 6.00 x 2.40 เมตร ดอกไม้สด


 รายละเอียดโปรโมชั่น ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ปูดอกไม้สดเต็มแผง ขนากว้าง 5.00 x สูง 2.80 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น พรมขาวหน้าซุ้ม ออกแบบลายใหม่ ราคาพร้อมติดตั้งรื้อถอน 60,000-80,000 ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ดอกไม้ด้านบน ใบไม้เขียวสด ด้านล่าง ขนาดกว้าง 6.00 x 2.40 เมตร เลือกสีดอกไม้ได้ครับ โลโก้ 1 ชิ้น พร้อมพร็อพตกแต่ง ราคา 45,000 บาท พร้อมติดดั้งรื้อถอน

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ปูดอกไม้สดเต็มแผง
ขนากว้าง 5.00 x สูง 2.80 เมตร โลโก้ 1 ชิ้น
พรมขาวหน้าซุ้ม
ออกแบบลายใหม่
ราคาพร้อมติดตั้งรื้อถอน 60,000-80,000
ซุ้มถ่ายภาพหน้างาน ดอกไม้ด้านบน ใบไม้เขียวสด ด้านล่าง
ขนาดกว้าง 6.00 x 2.40 เมตร เลือกสีดอกไม้ได้ครับ
โลโก้ 1 ชิ้น
พร้อมพร็อพตกแต่ง
ราคา 45,000 บาท พร้อมติดดั้งรื้อถอน


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคาซุ้มถ่ายภาพ 80,000 บาท ขนาด กว้าง 6.00 x สูง 3.00 เมตร ดอกไม้สด เปลี่ยนสีได้ พร้อมพรมขาวด้านหน้าซุ้ม พร้อมโลโก้ 1 ชิ้น

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาซุ้มถ่ายภาพ 80,000 บาท ขนาด กว้าง 6.00 x สูง 3.00 เมตร ดอกไม้สด
เปลี่ยนสีได้ พร้อมพรมขาวด้านหน้าซุ้ม
พร้อมโลโก้ 1 ชิ้น


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคาซุ้มถ่ายภาพ ขนาด 7.20x2.40 เมตร ราคา 40,000 บาท พร้อมโลโก้

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาซุ้มถ่ายภาพ ขนาด 7.20×2.40 เมตร ราคา 40,000 บาท พร้อมโลโก้


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา ชุดล่ะ 3,500 บาท ราคาพร้อมรูป และ พร็อพ

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา ชุดล่ะ 3,500 บาท
ราคาพร้อมรูป และ พร็อพ


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา 25,000 บาท ขนาด 4.80 x 2.40 เมตร

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา 25,000 บาท
ขนาด 4.80 x 2.40 เมตร


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา 30,000 บาท ขนาด 4.80x2.40 เมตร

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา 30,000 บาท
ขนาด 4.80×2.40 เมตร


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา 25,000 บาท ขนาด 4.80x2.40 เมตร เปลี่ยนสีดอกไม้ได้

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา 25,000 บาท
ขนาด 4.80×2.40 เมตร เปลี่ยนสีดอกไม้ได้


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา 30,000 บาท เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ ราคาพร้อมติดตั้งแล้ว ขนาด 4.90x2.44 เมตร

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา 30,000 บาท เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ ราคาพร้อมติดตั้งแล้ว
ขนาด 4.90×2.44 เมตร


 รายละเอียดโปรโมชั่น ราคา ซุ้มถ่ายภาพ 50,000 บาท ขนาด ก 7.20 x ส 3.00

รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคา ซุ้มถ่ายภาพ 50,000 บาท
ขนาด ก 7.20 x ส 3.00


 รายละเอียดโปรโมชั่น แกลรี่ภาพ mix ราคาพร้อมติดตั้ง 15,000 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น
แกลรี่ภาพ mix
ราคาพร้อมติดตั้ง 15,000 บาท


error: Content is protected !!